ICU News

ICU Annual Online Meeting starts on the 11 of December 2020

 

International ICU Online Conference: "Coaching: Art & Sciense of personal and professional transformation" in March 2021

 

The International training program “Professional coach ICU” starts in Minsk, Belarus on the 28th of April 2021

 

ICTA & ICU Annual Trainers Training & Professional Master Coach starts on the 1st of July 2021

  

The International training program “Professional coach ICU” starts in St Petersburg, Russia on the 27 of March 2021

 

The International training program “Professional coach ICU” starts in Moscow, Russia on the 20 of March 2021

 

The International training program “Professional coach ICU” starts in Riga, Latvia on the 10 of April 2021

   

The International training program “Professional coach ICU” starts in Kiev, Ukraine on the 3d of April 2020   

 

  

The International training program “Professional coach ICU” starts in Kazakhstan, Nur-Sultan on the 26 of September, Almaty on the 19 of September 2020

 

The International training program “Professional coach ICU” starts in Spain, Italy and Portugal 

  

The International training program “Professional coach ICU” starts in Krasnodar, Russia 

 

The International training program “Professional coach ICU” starts in Kherson and Odessa, Ukraine   

 

The International training program “Professional coach ICU”  in Vilnius, Lithuania

 

The International Certified training program "Self-coaching training" started in Warsaw


The training program in professional coaching accredited by ICU in Siberia (Novosibirsk, Omsk, Kemerovo and other), Russia 

 

The International Intensive Summer training program "Professional Coach ICU" starts on the 1st of July 2021

 

 

 

 

english version

 

Self-coaching w Polsce

 

11 - 17 kwietnia, Warszawa
w godzinach 14.00 do 20.00
Język: angielski, polski
Szkolenie trwa 7 dni, w godzinach 14.00 do 20.00

Organizator: Coaching Institute Dernakowski  

 Cena : 1950 zł płatne do 10.04.br; 2100 zł płatne do 11.04.br

Kontakt: tel. +48 607 711 990 e-mail:  selfcoaching.pl@gmail.com

 

Self-coaching - Siedem kroków do umysłu pełnego życia.

 

Szkolenie polega na treningu zaawansowanych koncepcji, nauczaniu pokonywania wyzwań współczesnego życia, jak pozostać świadomym i zrównoważonym w stresującej pracy oraz jak odnieść sukces i pozostać wiernym swoim podstawowym wartościom.

W treningu może wziąć udział każdy zainteresowany znalezieniem swojej własnej „instrukcji” do najbardziej unikalnej maszyny na świecie: Twojego umysłu!

 

Program szkolenia cechuje dynamiczność i doświadczalność. Nauczysz się, jak być czujnym tu i teraz (uważnym), dzięki czemu zwiększysz zdolność do przeżywania i radości z życia, a nawet więcej. Będziesz wyjaśniać swoje podstawowe wartości i przybliżysz się do odpowiedzi na odwieczne pytania: kim jestem, skąd pochodzę i co mam zrobić?  Będziesz także ćwiczyć medytację i autohipnozę, aby mocniej uwierzyć we własne siły. Pomożemy w ćwiczeniach Zmiany Linii Czasu, które przełamią Twoje wewnętrzne blokady i otworzą Twoją osobowość na intensywny i swobodny przepływ energii. W efekcie odnajdziesz przejrzystą wizję twojej prawdziwej drogi życiowej oraz sposób na intensywne skupienie się na niej.

Self-Coach Training to 7-dniowe szkolenie, po którym staniesz się osobą zdolną do kreowania własnych osiągnięć życiowych, w poszanowaniu prawa innych do tego samego. Poznasz wiele technik psychologicznych umożliwiających lepsze niż dotychczas komunikacje i negocjacje w codziennym życiu, dla osiągnięcia swoich celów. Szkolenie jest dynamiczne, inspirujące, ambitne i przełamujące ograniczenia.

"Nie ważne kim myślisz, że jesteś - jesteś kimś więcej"!

 

Ten 7 dniowy proces doprowadzi Cię do poznania samego siebie i twoich oczekiwań:

       Dzień 1 - Weź odpowiedzialność za wszystko w swoim życiu;

       Dzień 2 - Wiem, kim jestem;

       Dzień 3 - Bądź czujny tu i teraz;

       Dzień 4 - Uporządkuj swoje życie;

       Dzień 5 - Idź za głosem serca;

       Dzień 6 - Zdecyduj, czego chcesz;

       Dzień 7 - Umocnij siebie i wytęż uwagę.

 

Twoje korzyści

Szkolenie dostarczy Ci praktyczne rozwiazania dla lepszego utrzymania codziennej komunikacji i negocjacji. Głębsze zrozumienie samego siebie i wybór własnej drogi. Lepsza prezentacja siebie na codzień. Narzędzia i wiedzę, jak ograniczające Ciebie przekonania przekształcić w możliwość osiągnięcia własnych oczekiwań. Zaczniesz bardziej szanować siebie i innych ludzi i odnajdziesz własny system wartości.

Stworzysz przejrzysty plan osiąganięcia własnych celów przy wykorzystaniu szeregu narzędzi wzmocnienia siebie w potrzebie.

 

 Kontakt: tel. +48 607 711 990 e-mail:  selfcoaching.pl@gmail.com

 

 

Self-coaching in Poland

April 11th - 17th in Warsaw

Contacts: tel. +48 607 711 990 e-mail:  selfcoaching.pl@gmail.com 

  

Self-coaching - The Seven Steps to a mind full life.


The Self Coach training is and advanced concept, teaching you how to meet the challenges of modern life, how to stay mindful and balanced in a stressful job and how to get success and stay congruent with your core values.

There is no prerequisite for attending the training except an interest in finding your personal “manual” to the most unique piece of creative device ever made: your own mind!

 

The training program is highly dynamic and experiential. You will train how to stay present in the Now (mindfulness), which increases your ability to experience and enjoy life even more. You will clarify your core values and come closer to the answer to the old questions: who am I, where do I come from and what am I supposed to do? You will also train meditation and self-hypnosis to empower yourself. We will assist you with Timeline Change exercises which remove internal blockages and open up for the energy to flow even more freely inside your personality. You will become even clearer about what your real mission in life and how to focus intensively on this.

 

The Self-Coach Training is a 7 day training which offers you to be a person who can create whatever you want in your life and still respect the right of others to do likewise. You will learn a number of psychological techniques which will enable you to perform better than ever during communication and negotiation in your daily life and thus get the results you want. The training is dynamic, inspiring, challenging and blows the limits. “No matter who you think you are – you are much more than that”!

 

The 7 days are organized as a process which takes you into knowing yourself and what you want:

       Day 1; Take responsibility for everything in your life

       Day 2; Know who you are

       Day 3; Stay present in the Now

       Day 4; Clean up your life

       Day 5; Live from the Heart

       Day 6; Decide what you want;

       Day 7; Empower yourself and pay attention

Your Benefits

From this training will be practical tools for better handling of daily communication and negotiation. Deeper understanding of who you are and which mission is right for you. More presence when you are having daily conversations. Tools and knowledge of how you can transform limiting beliefs preventing you from getting what you want. You will become better to respect other people and find your own ethics.

You will create a clear plan for how to achieve your mission and also integrate a number of tools to empower yourself when you need that.

  

english version

 

Self-coaching w Polsce

 

11 - 17 kwietnia, Warszawa
w godzinach 14.00 do 20.00
Język: angielski, polski
Szkolenie trwa 7 dni, w godzinach 14.00 do 20.00

Organizator: Coaching Institute Dernakowski  

 Cena : 1950 zł płatne do 10.04.br; 2100 zł płatne do 11.04.br

Kontakt: tel. +48 607 711 990 e-mail:  selfcoaching.pl@gmail.com

 

Self-coaching - Siedem kroków do umysłu pełnego życia.

 

Szkolenie polega na treningu zaawansowanych koncepcji, nauczaniu pokonywania wyzwań współczesnego życia, jak pozostać świadomym i zrównoważonym w stresującej pracy oraz jak odnieść sukces i pozostać wiernym swoim podstawowym wartościom.

W treningu może wziąć udział każdy zainteresowany znalezieniem swojej własnej „instrukcji” do najbardziej unikalnej maszyny na świecie: Twojego umysłu!

 

Program szkolenia cechuje dynamiczność i doświadczalność. Nauczysz się, jak być czujnym tu i teraz (uważnym), dzięki czemu zwiększysz zdolność do przeżywania i radości z życia, a nawet więcej. Będziesz wyjaśniać swoje podstawowe wartości i przybliżysz się do odpowiedzi na odwieczne pytania: kim jestem, skąd pochodzę i co mam zrobić?  Będziesz także ćwiczyć medytację i autohipnozę, aby mocniej uwierzyć we własne siły. Pomożemy w ćwiczeniach Zmiany Linii Czasu, które przełamią Twoje wewnętrzne blokady i otworzą Twoją osobowość na intensywny i swobodny przepływ energii. W efekcie odnajdziesz przejrzystą wizję twojej prawdziwej drogi życiowej oraz sposób na intensywne skupienie się na niej.

Self-Coach Training to 7-dniowe szkolenie, po którym staniesz się osobą zdolną do kreowania własnych osiągnięć życiowych, w poszanowaniu prawa innych do tego samego. Poznasz wiele technik psychologicznych umożliwiających lepsze niż dotychczas komunikacje i negocjacje w codziennym życiu, dla osiągnięcia swoich celów. Szkolenie jest dynamiczne, inspirujące, ambitne i przełamujące ograniczenia.

"Nie ważne kim myślisz, że jesteś - jesteś kimś więcej"!

 

Ten 7 dniowy proces doprowadzi Cię do poznania samego siebie i twoich oczekiwań:

       Dzień 1 - Weź odpowiedzialność za wszystko w swoim życiu;

       Dzień 2 - Wiem, kim jestem;

       Dzień 3 - Bądź czujny tu i teraz;

       Dzień 4 - Uporządkuj swoje życie;

       Dzień 5 - Idź za głosem serca;

       Dzień 6 - Zdecyduj, czego chcesz;

       Dzień 7 - Umocnij siebie i wytęż uwagę.

 

Twoje korzyści

Szkolenie dostarczy Ci praktyczne rozwiazania dla lepszego utrzymania codziennej komunikacji i negocjacji. Głębsze zrozumienie samego siebie i wybór własnej drogi. Lepsza prezentacja siebie na codzień. Narzędzia i wiedzę, jak ograniczające Ciebie przekonania przekształcić w możliwość osiągnięcia własnych oczekiwań. Zaczniesz bardziej szanować siebie i innych ludzi i odnajdziesz własny system wartości.

Stworzysz przejrzysty plan osiąganięcia własnych celów przy wykorzystaniu szeregu narzędzi wzmocnienia siebie w potrzebie.

 

 Kontakt: tel. +48 607 711 990 e-mail:  selfcoaching.pl@gmail.com

 

 

Self-coaching in Poland

April 11th - 17th in Warsaw

Contacts: tel. +48 607 711 990 e-mail:  selfcoaching.pl@gmail.com 

  

Self-coaching - The Seven Steps to a mind full life.


The Self Coach training is and advanced concept, teaching you how to meet the challenges of modern life, how to stay mindful and balanced in a stressful job and how to get success and stay congruent with your core values.

There is no prerequisite for attending the training except an interest in finding your personal “manual” to the most unique piece of creative device ever made: your own mind!

 

The training program is highly dynamic and experiential. You will train how to stay present in the Now (mindfulness), which increases your ability to experience and enjoy life even more. You will clarify your core values and come closer to the answer to the old questions: who am I, where do I come from and what am I supposed to do? You will also train meditation and self-hypnosis to empower yourself. We will assist you with Timeline Change exercises which remove internal blockages and open up for the energy to flow even more freely inside your personality. You will become even clearer about what your real mission in life and how to focus intensively on this.

 

The Self-Coach Training is a 7 day training which offers you to be a person who can create whatever you want in your life and still respect the right of others to do likewise. You will learn a number of psychological techniques which will enable you to perform better than ever during communication and negotiation in your daily life and thus get the results you want. The training is dynamic, inspiring, challenging and blows the limits. “No matter who you think you are – you are much more than that”!

 

The 7 days are organized as a process which takes you into knowing yourself and what you want:

       Day 1; Take responsibility for everything in your life

       Day 2; Know who you are

       Day 3; Stay present in the Now

       Day 4; Clean up your life

       Day 5; Live from the Heart

       Day 6; Decide what you want;

       Day 7; Empower yourself and pay attention

Your Benefits

From this training will be practical tools for better handling of daily communication and negotiation. Deeper understanding of who you are and which mission is right for you. More presence when you are having daily conversations. Tools and knowledge of how you can transform limiting beliefs preventing you from getting what you want. You will become better to respect other people and find your own ethics.

You will create a clear plan for how to achieve your mission and also integrate a number of tools to empower yourself when you need that.

  

ICU News

ICU Annual Online Meeting starts on the 11 of December 2020

 

International ICU Online Conference: "Coaching: Art & Sciense of personal and professional transformation" in March 2021

 

The International training program “Professional coach ICU” starts in Minsk, Belarus on the 28th of April 2021

 

ICTA & ICU Annual Trainers Training & Professional Master Coach starts on the 1st of July 2021

  

The International training program “Professional coach ICU” starts in St Petersburg, Russia on the 27 of March 2021

 

The International training program “Professional coach ICU” starts in Moscow, Russia on the 20 of March 2021

 

The International training program “Professional coach ICU” starts in Riga, Latvia on the 10 of April 2021

   

The International training program “Professional coach ICU” starts in Kiev, Ukraine on the 3d of April 2020   

 

  

The International training program “Professional coach ICU” starts in Kazakhstan, Nur-Sultan on the 26 of September, Almaty on the 19 of September 2020

 

The International training program “Professional coach ICU” starts in Spain, Italy and Portugal 

  

The International training program “Professional coach ICU” starts in Krasnodar, Russia 

 

The International training program “Professional coach ICU” starts in Kherson and Odessa, Ukraine   

 

The International training program “Professional coach ICU”  in Vilnius, Lithuania

 

The International Certified training program "Self-coaching training" started in Warsaw


The training program in professional coaching accredited by ICU in Siberia (Novosibirsk, Omsk, Kemerovo and other), Russia 

 

The International Intensive Summer training program "Professional Coach ICU" starts on the 1st of July 2021